BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Problem med snöröjning i samtliga verksamhetsområden.

Rådande väderleksförhållanden skapar problem för snöröjningen.

Gårdagens snöfall med efterföljande regn har gjort att den isskorpa som har legat på dom flesta gator nu har luckrats upp och det har bildats upp till 20cm – 30cm med modd och snöslask. Samtidigt är det väldigt svårt att bli av med snön p.g.a. vattenansamlingar eftersom vattnet inte har kunnat rinna undan för att snövallar och rännstensbrunnar har legat under snön.

Vi och våra entreprenörer jobbar på så mycket det går med alla resurser vi har men det kommer att ta tid.

Vi vill få bort så mycket slask och modd som möjligt innan det ska frysa på imorgon kväll.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se