BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Fällning av poppel på torget i Hällefors.

Samhällsbyggnad Bergslagen och Hällefors kommun informerar om att poppeln på torget ska fällas.

Poppeln har utvecklats till ett problemträd. Det är typiskt för popplar att de släpper grenar när träden blir stora. På senare tid har poppeln släppt stora grenar och risken har blivit tydligare. Risken för stormfällningar är också högre. Ytterligare en risk är att kronan är stor samtidigt som skador på rötter kan vara omfattande från tidigare grävningar.

Platsen är väl besökt och därför är risken stor att någon kan skadas. Samhällsbyggnad Bergslagen beslutar att trädet fälls eftersom risken är högre än normalt.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se