BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Upplever du otrygghet? Berätta för oss genom vår app!

Om samarbetet mellan kommunerna i norra Örebro län, Polisen och Samhällsbyggnad Bergslagen, i syfte att förebygga otrygga platser.

Uppdraget

De lokala brottsförebyggande råden (BRÅ) i respektive kommun har i uppdrag att samordna lokala insatser för att öka tryggheten och att minska brottsligheten. En del i det arbetet är att använda aktuell lokal statistik. För det uppdraget så har det bland annat startat ett utvecklingsarbete i samverkan mellan kommunerna, polisen, Samhällsbyggnad Bergslagen och Folkhälsoteamet norra Örebro län.

Syftet

Att på ett lättillgängligt sätt möjliggöra för kommunernas invånare att dygnet runt, året runt, på ett enkelt sätt via en app, registrera om man upplever någon plats eller miljö som otrygg. Oavsett om det till exempel beror på bristande belysning, vegetation, mörka platser eller rädsla för att bli utsatt för brott.

OBS! det gäller enbart upplevelse av otrygghet, ej akuta brottstillfällen!

Så här går det till

Ladda först ned Samhällsbyggnad Bergslagens app för felanmälan. Öppna appen, i den finns ett menyval gällande otrygghet, klicka sedan vidare enligt instruktioner.
Kommunerna är tacksamma för din registrering. Synpunkten tas emot och tillsammans med andra inkomna synpunkter, görs en samlad bedömning av mängden och typen av otrygghet för kommunens åtgärder i det fortsatta brottsförebyggande arbetet.

Appen du använder för att registrera en upplevd otrygg plats laddas enkelt ned på vår hemsida (här).

Under menyn "Kontakta oss", här på vår hemsida, finns även ett kontaktformulär du kan använda för att anmäla en otrygg plats.(här)

Här når du Brottsförebyggande rådet i respektive kommun

Lindesberg

Peter Björklund, sammankallande LindeBRÅ   peter.bjorklund@nora.se

Hällefors

Birgitta Berggren, sammankallande lokala BRÅ   Birgitta.berggren@hellefors.se

Ljusnarsberg

Johanna Haaraoja, sammankallande lokala BRÅ   Johanna.Haaraoja@ljusnarsberg.se

Nora

Peter Björklund, sammankallande NoraBRÅ   peter.bjorklund@nora.se

Polisen

Stefan Toll, kommunpolis   stefan.toll@polisen.se

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se