BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Vägavstängning i Ställdalen tisdag 9/9

Pga arbeten med VA-ledningsnätet kommer Gamla vägen i Ställberg att stängas av tisdagen den 9/9.

Gamla vägen stängs av i korsningen med Strandvägen, riktning norrut. Arbetena kommer att ta ca: 3 veckor i anspråk, med reservation för ändringar. Uppdateringar följer.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se