BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Samhällsbyggnad Bergslagen - ett kommunalförbund

Våra fyra medlemskommuner har genom politisk enighet skapat ett kommunalförbund med syftet att höja kompetensen, öka effektiviteten, sänka kostnaderna och leverera högre kvalitet på de kommunaltekniska tjänsterna.

Ett kommunalförbund ska

 • Fungera som en kommun.
 • Bestå av två eller fler kommuner.
 • Vara egen juridisk person.
 • Regleras av kommunallagen.
 • Ha en egen styrelse och basfinansiering.

Våra politiska mål

God ekonomi och hög effektivitet

 • En ekonomi i balans och långsiktigt hållbara lösningar avseende underhåll, energi, miljö och säkerhet.
 •  Vi ska möjliggöra olika driftsformer. 

Kundperspektiv

 • Samhällsbyggnad Bergslagen kännetecknas av förtroende, öppenhet, respekt och engagemang av våra medlemskommuner, dess invånare och våra kunder.
 •  Förtroendeskapande åtgärder såsom dialog, information och tillgänglighet är våra ledord.
 • Vi eftersträvar att kunderna är nöjda med förbundets tjänster och service.

Attraktiv arbetsgivare

 • Samhällsbyggnad Bergslagen är som arbetsgivare: samarbetsinriktade, utvecklande och kompetensgivande.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se