BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Organisation

Samhällsbyggnad Bergslagen driver verksamhet inom följande områden

Skattefinansierat

Avgiftsfinansierat

Gata och park

Avfall och återvinning

Idrotts- och fritidsanläggningar

Vatten och avlopp

Skogsförvaltning

 

Lokalvård

 

 

Organisationsschema GPI LMS VA AÅ Kansli/Kundtjänst Förbundschef Direktion

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se