BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Upphandling

Samhällsbyggnad Bergslagen är ett kommunalförbund och styrs därför av särskild lagstiftning som gäller för offentliga myndigheter, Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Lagarna reglerar inköp av varor, tjänster och byggentreprenader. Alla inköp som förbundet gör ska göras i enlighet med dessa lagar.

Samhällsbyggnad Bergslagen genomför upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader på uppdrag av avdelningarna för Återvinning, Ekonomi, Gata/Trafik, Park/Naturvård, Idrott, Lokalvård samt Vatten och avlopp. Det kan även röra sig om upphandlingar som görs för något som hela förbundet har behov av.

Upphandlingar som rör varor och tjänster av mer generella slag  görs genom Örebro kommuns upphandlingsenhet. I denna upphandlingssamverkan kan länets alla  kommuner och förbund medverka. Samordnad upphandling görs även genom SKL, Kommentus inköpscentral och Kammarkollegiet där hela Sveriges offentliga verksamhet kan delta samt, i vissa fall, mellan kommunerna i norra länsdelen (KNÖL).

Syftet med samordnad upphandling är att minska den höga arbetsbelastningen som framtagandet av ett förfrågningsunderlag innebär. Dessutom kan en sådan process bl.a. innebära prisfördelar p.g.a. leveransvolymer.

Aktuella upphandlingarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Upphandlingsprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Upphandlingspolicyöppnas i nytt fönster

Frågor och svarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Upphandlingsansvariga

Anneli Ämström

0587-55 00 88

Lena Jendemo

0587-55 00 13

 


Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se