BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

LOU - Lagen om offentlig upphandling

Den svenska lagen om offentlig upphandling, LOU, bygger främst på direktiv från EU och föreskriver olika förfaringssätt vid köp (upphandling). Lagen är beroende av vad som köps och av kontraktets/avtalets sammanlagda värde. Om värdet överstiger gällande tröskelvärden, ska upphandlingen t ex utannonseras inom hela EU. De huvudsakliga principer som gäller för offentlig upphandling är att upphandlingen ska genomföras öppet, leverantörer behandlas på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt att ömsesidigt erkännande och proportionalitet iakttas.

Här hittar du mer information: LOU (2016:1145)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Offentlig upphandling

En offentlig upphandling innebär att ett skriftligt förfrågningsunderlag utarbetas där alla villkor för upphandlingsprocessen (inför köpet) och för avtalet (köpet) beskrivs. Förfrågningsunderlaget offentliggörs genom annonsering.

Leverantörer kan hämta förfrågningsunderlaget direkt via annonsen eller via den angivna kontaktpersonen. Den i annonsen angiven sista dag för mottagande av anbud gäller in absurdum. Inkomna anbud öppnas, prövas och utvärderas under sekretess. Upphandlingen offentliggörs då skriftligt beslut skickas till alla som lämnat anbud.

För att anbudslämnare/leverantörer ska hinna överklaga ett beslut tecknas avtal med utsedd leverantör först tio dagar efter beslut. Upphandlingen avslutas i och med att avtal skrivs och undertecknas av bägge parter. För mer ingående information om upphandlingsförfarande, vilka krav som får ställas på leverantörer resp uppdraget, vilka leverantörer ska uteslutas och hur ramavtal ska tillämpas hittar du bland de länkade dokumenten till höger.

Direktupphandling

Vid köp där det samlade värdet för en tjänst/vara är lågt eller om synnerliga skäl finns, kan en s.k. direktupphandling ske. En direktupphandling ska alltid göras i konkurrens mellan olika leverantörer.

Direktupphandling inom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen görs genom ett enklare upphandlingsförfarande. För mer information om detta se punkt 11 i "Upphandlings- och inköpspolicy".


Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se