BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Vi jobbar här

Ledning

Förbundschef 

Eva Jonsson

Ordförande direktionen

Jonas Kleber

Avdelningschef Produktion

Thomas Kullberg

Biträdande avdelningschef Produktion

Monica Iwarsson Lindh

Avdelningschef Planering

Ann-Louise Hedlund

 

Gata / Trafik / Park / Skog / Natur / Idrott 

Kvalitetsledare Gata / Trafik

Kvalitetsledare Park / Skog

Joakim ErikssonArne Tschentscher

Kvalitetsledare Idrott

 

Kenneth Persson

 

Arbetsledare

Beläggningsansvarig

Henrik Pettersson   Gata / Trafik

Kjell Henningsson

John Storm  Park / Fastighet

Belysningsansvarig

Eddy Lindberg  Verkstad / Fordon

Mats Ivarsson

Ola Ingvarsson  Idrott


Jan-Erik Andersson  Gata/Trafik

Projektörer

Projektledare

 Jan-Erik Beckerman

Daniel Falke

 Annika Larsson   


Lokalvård

Kvalitetsledare

 Arbetsledare

Marina Bryngelsson

 Morgan Bodin 

Arbetsledare

 Sari Puranen

Pirjo Olli

 

VA-ledningsnät / VA-verk

Kvalitetsledare VA-nät

Arbetsledare

Markus Orre

Jan Fredriksson  VA-ledningsnät

Kvalitetsledare VA-verk

Christine Andersson  VA-ledningsnät

Erik Söder

Fredrik Jungmarker   VA-verk

Vatten- och miljötekniker

VA-tekniker/ Projektledare

Sandra Sjöberg 

Kjell Karlsson

Hanna Persson

Bram Corthals

GIS-ingenjör      Jessica Nilsson

 

 

Återvinning

Kvalitetsledare Återvinning

Teknisk handläggare

Michael Lindström

 Fredrik Andersson

Arbetsledare Återvinning

 Avfallshandläggare

Joakim Fredriksson 

 Hanna Wåström

 

Stab / Servicecenter / Personal

Förbundssekreterare

Kvalitetssamordnare

Marie Bergsten

Ulla Bergström 

Personalhandläggare

Administratör

Anna Korjus

Annika Ekström

 

Servicecenter

Ekonomi

Vik Ekonomichef 

Ekonom

Mattias Sjöberg

Karin Lusth

Ekonom

Jenny Blommengren

Glenn Granqvist

Morgan Tunmats

 

Upphandling

Praktiksamordnare

Fråga 1

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se