BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Vi jobbar här

Ledning

Förbundschef 

Ola Westin

Stf Förbundschef

Mattias Sjöberg

Ordförande direktionen

Anders Ceder

Avdelningschef Produktion

Thomas Kullberg

Biträdande avdelningschef Produktion

Monica Iwarsson Lindh

Avdelningschef Planering

Ann-Louise Hedlund

Stf avdelningschef Planering                     Kenneth Persson

Gata / Trafik / Park / Skog / Natur / Idrott 

Kvalitetsledare Gata / Trafik

Kvalitetsledare Park / Skog

Jan-Eric Andersson

Arne Tschentscher

Kvalitetsledare Idrott

 

Kenneth Persson

 

Arbetsledare

Beläggningsansvarig

Mikael Wengrud   Gata 

Kjell Henningsson

John Storm Park / Fastighet

Belysningsansvarig

Joakim Fredriksson Verkstad / ÅVC / Idrott

Mats Ivarsson


Miljöhandläggare

Anders Jellvert Gata

Sofie Semstrand

 

Projektenheten 

Projektsamordnare


Bram Corthals


Projektörer/projektledare

Projektledare/VA-ingenjör

Annika Larsson

Christine Andersson

Susanne Eriksson


Jan-Erik Beckerman


 

Lokalvård

Kvalitetsledare

 Arbetsledare

Marina Bryngelsson

 Sari Puranen

Arbetsledare

 Arbetsledare

Pirjo Olli

Terese Holmlund

 

VA-ledningsnät / VA-verk

Kvalitetsledare VA-nät

Arbetsledare

Markus Orre

Kristoffer Grönlund  VA-ledningsnät

Kvalitetsledare VA-verk

Fredrik Jungmarker   VA-verk

Erik Söder

Jonas Elisson VA-ledningsnät

Vatten- och miljötekniker

VA-tekniker/ Projektledare

Sandra Sjöberg 

Kjell Karlsson

Hanna Persson

VA-projektsamordnare

GIS-ingenjör      Jessica Nilsson

Jan Fredriksson

 

Återvinning

Kvalitetsledare Återvinning

Teknisk handläggare

Michael Lindström

 Fredrik Andersson

Arbetsledare Återvinning

 Avfallshandläggare

Joakim Fredriksson 

 Hanna Wåström

 

Stab / Servicecenter / Personal

Förbundssekreterare

Kvalitetssamordnare

Marie Bergsten

Ulla Bergström

Personalhandläggare

Administratör

Anna Korjus

Annika Ekström

Sandra Melberg


 

Servicecenter

Arbetsledare

Stf arbetsledare

Maria Larsson

Erik Nilsson

Medarbetare Servicecenter

Medarbetare Servicecenter

Sirpa Eronen

Christina Arvidsson

Kerstin Widell

Eddie Andersson

Susanne Ohlsjö


 

Ekonomi

Upphandling

Praktikenheten

Praktiksamordnare        Mikael Wengrud

Praktikhandledare           Sven-Erik Björklund

Produktionsassistent          Inger Pettersson

Fråga 1

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se