BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Vi jobbar här

Ledning

Förbundschef 

Ola Westin

Ordförande direktionen

Jonas Kleber

Avdelningschef Produktion

Thomas Kullberg

Biträdande avdelningschef Produktion

Monica Iwarsson Lindh

Avdelningschef Planering

Ann-Louise Hedlund

 

Gata / Trafik / Park / Skog / Natur / Idrott 

Kvalitetsledare Gata / Trafik

Kvalitetsledare Park / Skog

Joakim ErikssonArne Tschentscher

Kvalitetsledare Idrott

 

Kenneth Persson

 

Arbetsledare

Beläggningsansvarig

Henrik Pettersson   Gata / Trafik

Kjell Henningsson

John Storm  Park / Fastighet

Belysningsansvarig

Vakant  Verkstad / Fordon

Mats Ivarsson

Ola Ingvarsson  Idrott


Anders Jellvert Gata

Projektörer

Projektledare

 Jan-Erik Beckerman

Daniel Falke

Annika Larsson   

 

Lokalvård

Kvalitetsledare

 Arbetsledare

Marina Bryngelsson

 Morgan Bodin 

Arbetsledare

 Sari Puranen

Pirjo Olli

 

 

VA-ledningsnät / VA-verk

Kvalitetsledare VA-nät

Arbetsledare

Markus Orre

Jan Fredriksson  VA-ledningsnät

Kvalitetsledare VA-verk

VA-ledningsnät

Erik Söder

Fredrik Jungmarker   VA-verk

Vatten- och miljötekniker

VA-tekniker/ Projektledare

Sandra Sjöberg 

Kjell Karlsson

Hanna Persson

Bram Corthals

GIS-ingenjör      Jessica Nilsson

 

 

Återvinning

Kvalitetsledare Återvinning

Teknisk handläggare

Michael Lindström

 Fredrik Andersson

Arbetsledare Återvinning

 Avfallshandläggare

Joakim Fredriksson 

 Hanna Wåström

 

Stab / Servicecenter / Personal

Förbundssekreterare

Kvalitetssamordnare

Marie Bergsten

Ulla Bergström 

Personalhandläggare

Administratör

Anna Korjus

Annika Ekström

 

Servicecenter

Ekonomi

Upphandling

Praktiksamordnare

Fråga 1

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se