BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Naturvård

Alla våra fyra kommuner är rika på natur, en värdefull tillgång för
folkhälsa, trivsel och våra kommuners attraktionskraft. Kommunen har en viktig roll för att värna om den lokala naturen och försöka göra den tillgänglig för kommuninvånarna. Speciellt gäller det kommunens egen skog och mark som, genom lämplig skötsel och vård men även fysisk planering, kan utvecklas till ännu bättre upplevelsemiljöer för kommunens invånare och besökare.

Kommunekologen bevakar naturvårdens intressen och är ansvarig för att tillsammans med andra aktörer ta fram förslag till övergripande mål och åtgärder för kommunernas naturvårdsarbete. Ekologen ska också, i samverkan med berörda kommunala förvaltningar, föreningar och andra organisationer, driva projekt inom naturvårdsområdet, ta fram underlag för kommunala planer och program, sprida kunskap om naturen och uppmuntra till utevistelse.


Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se