BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Munkhyttan

Foto: Clas Eliasson

Munkhyttan är något så ovanligt som ett kommunalt fjärilsreservat. Här längs Munkhyttebäcken trivs två sällsyntheter, asknätfjärilen och väddnätfjärilen. Dessa båda kräver mycket speciella förutsättningar för att överleva och därför har de blivit mycket ovanliga.

Asknätfjärilen lägger bara sina ägg på ask och olvon och de lever som larver i 2-3 år innan de förpuppas och blir fjärilar. Som fjäril lever den bara ett par veckor någon gång från slutet av maj till början av juli beroende på vädret.

Väddnätfjärilen lägger bara sina ägg på ängsvädd med rätt solexponering och hög luftfuktighet. Naturen är förunderlig. Den rätta kombinationen av fuktiga marker med ask, olvon och ängsvädd finns här längs bäcken, på mossen och bland de gamla strandvallarna. Mellan strandvallarna är marken fuktig även en torr sommar.

För att gynna dessa fjärilar så att de kan leva vidare hos oss har Lindesbergs kommun och LIBO AB låtit röja marken mycket exklusivt för fjärilarna. All ask och olvon har sparats och runt dessa har man röjt så att de är solbelysta en stor del av dagen och samtidigt är vindskyddade.

Läs mer om fjärilsreservatet i broschyren om Munkhyttans naturreservat.öppnas i nytt fönster

Munkhyttans naturreservat bildades år 2000 och har en areal på 41 ha.

KOM IHÅG att det här är känsliga marker för utrotningshotade fjärilar!

  • Gör inte åverkan på markytan eller i bäcken.
  • Skada inte vegetationen eller döda träddelar.
  • Du får inte framföra motorfordon, cykla eller rida annat än på bilvägar.
  • Gör bara upp eld på anvisad plats.
  • Asknätfjärilen och väddnätfjärilen är fridlysta

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se