BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Notkojudden

Notkojudden är ett geologiskt intressant kommunalt naturreservat bildat 2010. Reservatet består av en 10 meter hög tydlig rullstensås som sticker ut som en smal udde i Ölsjön norr om Ramsberg. Reservatet ska förutom de geologiska värdena också bevara och utveckla värdefulla naturmiljöer och biologisk mångfald.

Skogen

På åsen växer en drygt 100 år gammal sandbarrskog, som ska utvecklas till en ljus och öppen tallskog för att gynna djur och växter knutna till denna varma miljö. Aktiva naturvårdande skötselinsatser som naturvårdsbränning kan bli aktuella för att bevara skogstypen och utveckla dess biologiska mångfald. Barrskogar på rullstensåsar, både gran- och tallskogar utgör en mycket liten andel av den skyddade skogsmarken i länet och landet, trots att dessa skogsmiljöer ofta har en särpräglad växt- och svampflora.

Notkojudden har höga rekreationsvärden. Reservatet ligger i Ölsjön nära Ramsbergs samhälle. Vid sjön ligger också Ramsbergs badplats och ett sommarstugeområde. Notkojudden är ett av få gammelskogsbestånd vid Ölsjön och har därför stor betydelse för friluftslivet. I reservatet finns en stig och en eldplats.

Notkojuddens naturreservat bildades 2010  och har en areal på 5.3 ha.

KOM IHÅG att det här är ett naturreservat där du är gäst

  • För inte bort eller skada döda träd eller träddelar.
  • Samla inte ved, gräva inte upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar.
  • Framför inte motorfordon.

Läs mer i foldern för Notkojuddens naturreservat.öppnas i nytt fönster

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se