BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Naturvård Lindesberg

Naturvårdsprogramet för Lindesbergs kommun

Milan, Lindesberg

Milan, Lindesberg

För att sammanfatta vad programmet har för syfte och mål har en avsiktsförklaring formulerats för naturvårdsprogrammet.

Naturvårdsprogrammet syftar till att klarlägga kommunens ansvar och ambitioner i naturvårdsarbetet. Programmet fastlägger lokala miljömål och åtgärder för naturvården, samt principer för hur alla berörda i de kommunala verksamheterna ska arbeta för att bidra till att målen uppnås.

En övergripande målsättning med naturvårdsprogrammet är att få ett gemensamt förhållningssätt kring skötseln av den kommunala tätortsnära naturmarken. Kommunens tätortsnära naturmark ska ha en skötsel där målet är att värna biologisk mångfald, rekreation och social verksamhet. Samt främja folkhälsa, pedagogiska möjligheter och estetiska värden som ett led i arbetet för en uthållig kommun.

En uppdaterad kortversion har tagits fram 2014. I kortversionen av programmet har fokus lagts på tätortsnära natur och åtgärder för att nå miljömålen. Det är också en lägesrapport av hur miljömålsarbetet går.

Kortversion av naturvårdsprogrammet för Lindesbergs kommunöppnas i nytt fönster

Naturvårdsprogramet för Lindesbergs kommun i sin helhetöppnas i nytt fönster

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se