BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Naturvård Ljusnarsberg

Naturvårdsprogrammet för Ljusnarsbergs kommun

Garhytteån, Ljusnarsberg

Garhytteån, Ljusnarsberg

För att sammanfatta vad programmet har för syfte och mål har en avsiktsförklaring formulerats för naturvårdsprogrammet.

Naturvårdsprogrammet syftar till att klarlägga kommunens ansvar i naturvårdsarbetet. Programmet fastlägger lokala miljömål och åtgärder för naturvården, samt principer för hur alla berörda ska arbeta i kommunen för att bidra till att målen uppnås.

En övergripande målsättning med naturvårdsprogrammet är att få ett gemensamt förhållningssätt kring skötseln av den kommunala tätortsnära naturmarken. Kommunens tätortsnära naturmark ska ha en skötsel där målet är att värna biologisk mångfald, rekreation och social verksamhet. Bättre folkhälsa, pedagogiska möjligheter och estetiska värden är överordnade produktion i den tätortsnära skogen.

En uppdaterad kortversion har tagits fram 2014. I kortversionen av programmet har fokus lagts på tätortsnära natur och åtgärder för att nå miljömålen. Det är också en lägesrapport av hur miljömålsarbetet går.

Kortversion av naturvårdsprogrammet för Ljusnarsbergöppnas i nytt fönster

Naturvårdsprogrammet för Ljusnarsbergs kommun i sin helhetöppnas i nytt fönster

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se