BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Parker

Parkerna är stadens gröna vardagsrum och naturliga mötesplatser för såväl invånare som turister. Parker finns i alla våra tätorter och har olika karaktär. Det finns finparker, öppna gräsytor, mindre grönytor, lekplatser m.m. Varje sommar pryds våra tätorter av sommarblommor vid gator och torg. 

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se