BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Ledningsnät fastigheter

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för ledningarna på din fastighet. Samhällsbyggnad Bergslagen ansvarar för de kommunala ledningarna fram till din förbindelsepunkt.

Mer information om vad som gäller för förbindelsepunkt hittar du på sidan 9 i ABVA.

Innan du gräver

Kontakta alltid oss på Samhällsbyggnad Bergslagen. Vi informerar dig om var våra vatten- och avloppsledningar är placerade och var du kan gräva.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se