BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Taxor och avgifter - Ljusnarsberg

Grundavgiften per år och fastighet för vattenförsörjning och spillvattenavlopp
beror på vattenmätarens storlek enligt nedan:

Fast avgift

Avgift/år (kr)

Villor och småhus med max två lägenheter


2,5 m³/h

3599

Flerbostadshus, företag och övrigt


2,5 m³/h

8458

6 m³/h

25374

10 m³/h

76122Rörlig avgift

Avgift/m³

Enbart vatten

10,20

Enbart spillvattenavlopp

15,40

Vatten och spillvattenavlopp

25,60


Exempel
Kostnaden för ett normalhushåll som förbrukar 180 m³ vatten per år:
3599 kr (fast avg) + 180 * 25,60 kr (rörlig avg) = 8207 kr/år inkl. moms

Slamtömning

Avgift (kr)

Tömning av brunn eller tank inkl 20 m slang, enligt körturlista upp till 4 m³/tömning

1289

Tillägg för större volym/m³

236

Tillägg för slangdragning/m

19

Extra tömning, inom 7 dagar/tömning

2350

Akut extra tömning inom 48 tim/tömning

2785

Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske/tillfälle

820


Fullständig VA-taxa hittar du häröppnas i nytt fönster

Fullständig slamtömningstaxa hittar du häröppnas i nytt fönster på sidan 9 i avfallstaxan

Frågor angående tömning av din slamanläggning och beställning av extra tömning till  kundtjänst, tfn 0587-55 00 40 eller servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se