BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Ansökan om tillstånd för fortsatt verksamhet vid Nora avloppsreningsverk.

Just nu pågår samråd för fortsatt verksamhet vid Nora avloppsreningsverk.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen planerar att söka nytt tillstånd enligt Miljöbalken för fortsatt verksamhet vid Nora avloppsreningsverk, som behandlar det kommunala avloppsvattnet från Nora tätort samt Pershyttan, Gyttorp och Ås i Nora kommun.

Under samrådstiden finns möjlighet att skriftligen lämna synpunkter. Var noga med att märka brev eller e-post med ”Nora Avloppsreningsverk”.

Adress: Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, Box 144, 713 23 Nora

E-post: diarie@sbbergslagen.se

Synpunkter kan även framföras vid samrådsmötet, se samrådsunderlaget för mer information. Synpunkter ska vara oss tillhanda senast den 21 november. Har du frågor kan Du kontakta Sandra Sjöberg på tel. 0587-55 00 86 eller e-post sandra.sjoberg@sbbergslagen.se

Här kan du läsa hela Samrådsunderlaget :

Samrådsunderlag Tillståndsansökan Nora Avloppsreningsverköppnas i nytt fönster

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se